رسول خدا(ص) مي فرمايد: براي زن جايز نيست مچ پايش را براي مرد نامحرم آشكار سازد و اگر مرتكب چنين عملي شد اول اينكه: خداوند سبحان هميشه او را لعنت مي كند. دوم اينكه: دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مي شود. سوم اينكه: فرشتگان الهي هم او را لعنت مي كنند. چهارم: عذاب دردناكي براي او در روز قيامت آماده شده است.هر زني كه به خداوند سبحان و روز قيامت ايمان دارد زينتش را براي غير شوهرش آشكار نمي كند و همچنين موي سر و مچ پاي خود را نمايان نمي سازد و هر زني كه اين كارها را براي غيرشوهرش انجام دهد دين خود را فاسد كرده و خداوند را نسيت به خود خشمگين كرده است----رسول اکرم (ص) به حولا فرمود :روسري خود را كه جلب نظر مي كند نشان مده اگر چنين كني دينتان را تباه و خدا را به خشم آورده اي----بی حجابی و برهنگی در مردان و زنان نشانه عذاب و عقوبت الهی است که در راستای گناه و توجه نکردن به حرامها تحقق می یابد آهنگ امیر خلوت با همراهی آرش حسینی به نام ناراحت نباش - کلاسی نیوز

کلاسی نیوز

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

آهنگ امیر خلوت با همراهی آرش حسینی به نام ناراحت نباش
نویسنده : - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٩


download


comment نظرات ()