افزایش آمار طلاق در استان کرمانشاه

کلاسی نیوز: مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: سال گذشته 4417واقعه طلاق در استان ثبت شد که در مقایسه با سال1389 که 4174واقعه بود پنج و هشتاد و دو درصد افزایش نشان می دهد. جودی با اشاره به آمار ازدواج های ثبت شده استان در سال 1390 آن را 24 هزار و 663 مورد اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با سال 1389 که 24 هزار و یازده واقعه بوده، دو و هفتاد ودو صدم درصد کاهش  نشان می دهد. وی تصریح کرد در هر روز در استان 68 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است. مدیر کل ثبت احوال استان در پایان تصریح کرد: مقایسه آمار  نسبت ازدواج به طلاق در سال1390نشان می دهد از هرپنج و شش دهم درصد واقعه ازدواج در استان یک مورد به طلاق انجامیده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید