جزئیات تصادف همسر سید سعید حیدری طیب

کلاسی نیوز:بامداد یکشنبه شب خانواده محترم نماینده کرمانشاه از کرمانشاه به مقصد تهران حرکت می کنند.

ساعت 3 بامداد ماشین شخصی سر پیچ نزدیک همدان واژگون می شود و زندایی همسر سید سعید حیدری طیب در جا دارفانی را وداع میگوید و همسر سید سعید حیدری طیب با شدت مجروحات از زیر ماشین بیرون کشیده میشود و به بیمارستان همدان انتقال پیدا می کند و بعداز خبر دار شدن حیدری طیب که در تهران بوده است با همراهی دکتر امینی راهی همدان میشوند و به محض ورود این دو تن در بیمارستان دکتر امینی شخصا پیگیری همسر و فرزندان مجروح حیدری طیب میشود.

گفته میشود جرائت بسیار بالا بوده است که دکتر امینی در تمام سه روز در کنار بیمار در بیمارستان بوده است.

جراحات وارده به همسر حیدری طیب از قبیل ریه،کبد،نخاع و سر بوده است که از لحظه حادثه به کما و در روز چهارشنبه ساعت 12 دعوت حق را لبیک میگوید.

در این حادثه دو فرزند حیدری طیب مصدوم شدند که فرزند کوچک ایشان مرخص و فرزند بزرگ ایشان بعداز عمل جرائی به بیمارستان امام رضا کرمانشاه منتقل شده است.

/ 2 نظر / 45 بازدید
همشهری

راهی جزتسلیم شدن دربرابرتقدیرالهی نیست.صبر،صبروصبر.انشاله که زیرسایه ی حق شماوفرزندانتان سلامت وسعادتمندشویدوچشم خیرمرحومه همسرگرانقدرتان بدرقه ی راهتان باشد.ازخداوندصبروآرامش رابرایتان آرزومندم.

همشهری

راهی جزتسلیم شدن دربرابرتقدیرالهی نیست.صبر،صبروصبر.انشاله که زیرسایه ی حق شماوفرزندانتان سلامت وسعادتمندشویدوچشم خیرمرحومه همسرگرانقدرتان بدرقه ی راهتان باشد.ازخداوندصبروآرامش رابرایتان آرزومندم.