پست های پیشنهادی به دکتر امینی

کلاسی نیوز:خبرها حاکی از آن است که نماینده دور هفتم و هشتم مجلس کرمانشاه به علت پرتلاش بودنش در مجلس و رضایت فعالیتش از سوی مسئولین کشوری در حوزه وزارت نیرو،وزارت نفت،وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد پیش نهادهای خوبی را دریافت نموده است.

جهانبخش امینی که دومین نماینده پر تلاش استان کرمانشاه در مجلس هشتم بود تا به حال مشخص نیست به کدامین پست پیش نهادی جواب خواهد داد.

/ 0 نظر / 7 بازدید