روزنامه ایران: صدبار بگفتند ز خطرهای مشایی؛ ملت بخندید و بگفت که انصاف ندارید

کلاسی نیوز:روزناما ایران یکی از روزنامه های دولتی در یکی از صفحه های خود دست به کار زد که همه را حیرت زده کرد این روزنامه دولتی از رئیس دولت با نقد سعری تندی انتقاد کرد حال باید دید با نویسنده و روزنامه ایران چه کار خواهند کرد

متن شعر

صدبار سفر رفتی و ما خواب گرانیم/یک بار تشکر ز تو بر لب نرانیم
آتش زده محبوبیتت بر دل و جانم/مجبور شدیم فحش نثارت بنماییم
تهمت نزنیم سوی تو، شب خواب نداریم/جز تهمت و توهین به تو ما کار نداریم
من صاحب چند سایت و خبرنامه داغم/جز تیتر علیه تو دگر کار نداریم
تحلیل نداریم به جز حرف شنیده/ از بهر صحیح یا غلطش کار نداریم
صدبار شکست خورده​ام از تدبیر نهایت/ تو صاحب صبری و ما عار نداریم
گر گوش نکند دولت تو بهر شروطم/گر پست ندادی به یاران و گروهم
فریاد زنم بهر خلایق که بدانید/محمود شده منحرف و اسناد نداریم
از بهر مشایی کنم آماده دو صد قصه ناجور/برجسب زنم بهر وی و ترس نداریم
از فیلتر و قانون و جزا ترس نداریم /ما جز تو و دولت تو، با بقیه کار نداریم
صدبار بگفتیم ز خطرهای مشایی/ ملت بخندید و بگفتند که انصاف ندارید
هر حیله و مکری بزدیم بهر سقوطت/ پاسخ نداد، خسته شدیم و حال نداریم
تو سحر بکردی همه مرم ایران/ سحرت چه قوی بود که ما راه نداریم
توهین به محمود شده آزاد برادر/ نازکتر از گل نگو با ما که رحم نداریم

/ 0 نظر / 7 بازدید