دانلود کتاب راز

من خودم وقتی در وضعیت روحی بدی بودم این کتاب رو هدیه گرفتم و فکر نمی کردم با انجام دادن کارهاش زندگیم رو واقعا اونطور که دوس دارم بسازم اما واقعا مطالبش عالی این رو از کسی هدیه گرفتم که فقط خاطراتش باهامه اما اسم این کتاب همیشه در منار اسم اون واسم زنده میشه

لذت خواندنش رو ببرید

download

/ 0 نظر / 2 بازدید