با روی کار آمدن دولت روحانی دکتر امینی خبر ساز شد

کلاسی نیوز:به گزارش حزب توسعه دکتر امینی که دومین نماینده پر تلاش استان بوده است ، مجمع نمایندگان یکی از استانها در دیدار با وزیر کشور از وزیر در خواست کردن که دکتر امینی را استاندار شهر آنها کند.

منبع خبر حزب توسعه

/ 0 نظر / 20 بازدید